Уставни суд Републике Србије

Уставни суд Републике Србије

Уставна жалба Уставном суду је релативно млад правни инструмент у српском праву. Уставни суд још увек није довољно развио своју праксу, па се већино ослања на праксу Европског суд аза људска права.

Због тога наше познавање праксе Европског суда за људска права доприноси и нашој успешности пред Уставним судом.