Ми смо ту да вам помогнемо

Више

Пракса

Европски суд за људска права

Ми смо канцеларија са највећим искуством у заступању пред Европским суда за људска права. Адвокат Радомир Којић је шест година пре преласка у адвокатуру заступао Републику Србију пред Европским судом за људска права. Захваљујући томе можемо да сваки предмет сагледамо са обе стране и да припремимо представку на начин да она има највише изгледа за успех.

Поред тога, захваљујући нашем искуству у извештавању Комитета министара Савета Европе можемо да вам обезбедимо и најефикасније извршавања пресуде Европског суда за људска права.

Уставни суд Републике Србије

Уставна жалба Уставном суду је релативно млад правни инструмент у српском праву. Уставни суд још увек није довољно развио своју праксу, па се већино ослања на праксу Европског суд аза људска права.

Због тога наше познавање праксе Европског суда за људска права доприноси и нашој успешности пред Уставним судом.

Решавање спорова

Ми се бавимо решавањем спорова на што ефикаснији начин. Решавање спорова је значајно шири појам од парничног поступка.

Наш циљ није да се по сваку цену води поступак пред судом, него да за Вас пронађемо најбољи и најбржи начин да остварите ваше право или интерес. Уколико све мирне методе не успеју заступаћемо Вас на начин да што пре успете у спору.

Адвокати

Радомир Којић

Адвокат - Принципал

Бави се заступањем пред Европским судом већ пуних девет година. У том периоду је учествовао у раду на важним случајевима у односу на Републику Србију који су указали на озбиљне системске недостатке домаћег права.

Отворио сопствену адвокатску канцеларију 2011. године од када се бави заступањима пред домаћим и међународним судовима.

Бави се принципијелним питањима примене права и међународних стандарда у парничним, кривичним и управним поступцима.

Писац блога о пресудама Европског суда ѕа људска права www.evropskisud.rs.

Контакт

Адвокатска канцеларија Којић

Риге од Фере 2 стан 7
Телефон: +381 63 8060490
radomir.kojic@kojiclawoffice.rs