октобар2016

Представка Европском суду за људска права

У прилогу се налази нови образац представке Европском суду за људска права на српском језику. Суд је изменама својих правилника значајно пооштрио форму у којој представка мора бити поднета и више се не постоје правила о писму које најављује представку (интродуцторy леттер), тако да представка у старту мора бити поднета[…]