Радомир Којић

Радомир Којић

Бави се заступањем пред Европским судом већ пуних девет година. У том периоду је учествовао у раду на важним случајевима у односу на Републику Србију који су указали на озбиљне системске недостатке домаћег права.

Отворио сопствену адвокатску канцеларију 2011. године од када се бави заступањима пред домаћим и међународним судовима.

Бави се принципијелним питањима примене права и међународних стандарда у парничним, кривичним и управним поступцима.

Писац блога о пресудама Европског суда ѕа људска права www.evropskisud.rs.